Cartea tehnică a construcției

Cartea tehnică a construcției

Întocmirea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției

Cartea tehnică a construcției conține fișa de date sintetice, proiectul de execuție, documentația privind execuția lucrărilor, documentația privind recepția, documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea comportării în timp a clădirii , toate documentele referitoare la modificările fata de proiectul inițial.

Potrivit legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru necompletarea si nepăstrarea carții tehnice a construcției conform prevederilor legale.

În cazul constructiilor executate inainte de 1990, în care cartea tehnică a blocului nu există în posesia asociaţiei de proprietari, vă puteţi adresa SC Orizont SA – fostul ICRAL sau SC Romconfort SA .

Dacă nici la fostul ICRAL nu se regăseşte (conform art. 13, alin. 4 din HG 1588/2007), cartea tehnică va fi reconstituită de către „unităţile care au administrat clădirile”, pe cheltuială proprie. De asemenea, pentru reconstituirea cărţii tehnice vă puteţi adresa la Proiect Bucureşti SA.

1Obținerea carții tehnice a construcției

Obținem cartea tehnică de la unitățile care au administrat clădirea (clădiri construite până în 1990 ) sau de la dezvoltatorii imobiliari (construite după 1990).

În cazul în care nu aveți timp sau răbdare sa va ocupați de obținerea acestei carti tehnice, noi ne vom ocupa cu acordul scris al dumneavoastră de obținerea ei.

  • de la 450 lei pentru obținerea cărții tehnice a construcției ( în funcție de fiecare caz în parte).

* prețul conține TVA si deplasarea la locațiile din București

Pentru alte locații la prețul afișat se adaugă un cost pentru deplasare de 0.50 lei/km calculat dus-întors.

2Întocmirea carții tehnice a construcției

În cazul în care cartea tehnică s-a pierdut sau deteriorat, noi ne vom ocupa să obtinem duplicate dupa actele care au facut parte din ea și să o reconstruim.

Nu adăugăm acte noi în cartea tehnică și nu modificăm nimic, decât atașăm duplicate după fostele acte.

  • de la 1000 lei pentru refacerea cărții tehnice a construcției tipărirea și îndosarierea ei ( în funcție de fiecare caz în parte).

* prețul conține TVA si deplasarea la locațiile din București

Pentru alte locații la prețul afișat se adaugă un cost pentru deplasare de 0.50 lei/km calculat dus-întors.

3Menținerea cărții tehnice

Orice modificare adusă proprietăţii fie ca este o cladire individuală sau face parte dintr-o clădire colectiva se va înscrie în jurnalul de evenimente din cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie şi a schiţelor (Conf. HG 1588 din 2007).

Cartea tehnică a construcţiei se completează pe parcursul existenței sale de către proprietarul sau administratorul clădirii.

Ne vom ocupa de întocmirea de fișe individuale pentru fiecare casă/apartament în care să fie specificate modificările aduse și le vom atașa capitolului D din cartea tehnică.

  • 1 leu/apartament/luna pentru mentinerea cartii tehnice si completarea jurnalului de evenimente

* prețul conține TVA si deplasarea la locațiile din București

Pentru alte locații la prețul afișat se adaugă un cost pentru deplasare de 0.50 lei/km calculat dus-întors.