Dirigenție de șantier

Dirigenție de șantier

 Pentru o construcție durabilă și sigură

Reprezentam beneficiarul în relaţia cu proiectantul, executantul, furnizorii şi prestatorii pentru a-i asigura calitatea lucrărilor. Prin intermediul serviciului de dirigenţie de şantier dorim un nivel înalt de colaborare între toate părţile implicate, fiind conduşi de corectitudine, profesionalism, fidelitate şi respectare a legii.

 • verifică proiectele și calitatea acestora;
 • verifică existenta în proiect a fazelor determinante și a programului de control al calității;
 • verifica existenta autorizației de construire;
 • urmărește execuția construcției în conformitate cu prevederile înscrise în proiectul tehnic;
 • participă la selectarea executanților și a materialelor de construcții;
 • organizează întrunirile realizate cu ocazia fazelor determinante;
 • împreuna cu RTE ( responsabilul tehnic cu execuția ) întocmește procesele verbale de lucrări ascunse, de faze etc;
 • urmărește respectarea graficul de execuție al lucrărilor atașat la contract și își dă acceptul la plata lucrărilor doar în cazul în care aceste sunt corespunzător executate;
 • poate cere intreruperea lucrarilor și refacerea unor lucrari realizate necorespunzator
 • solicită în cazul în care este nevoie dispoziții de șantier din partea proiectantului
 • sesizează eventualele probleme care pot apărea pe parcursul execuției
 • participă la recepția parțială sau finală a lucrărilor de construcție
 • asigură realizarea unor lucrări de calitate în conformitate cu prevederile din proiect , din caietul de sarcini, din fișele tehnice, conform normelor în vigoare, conform legii 10 privind calitatea lucrărilor de construcții
 • răspunde solidar cu proiectantul, executantul, beneficiarul, investitorul, furnizorul de materiale de executarea unor lucrări de calitate

Activitatea de dirigenție de șantier se desfășoara în baza unui contract de prestări servicii în care sunt stabilite costurile totale.

Prețul serviciului de dirigenție de șantier este în funcție de localitatea în care se afla șantierul, complexitatea lucrării și nivelul de responsabilitate. Planurile tarifare pot fi stabilite:

 • pe vizită
 • pe fază determinantă
 • pe lună
 • pe lucrare

Pentru o evaluare preliminara va rugam sa nu ezitati sa ne contactați